Festival reglement

1. Ieder team zorgt voor een eigen wedstrijdbal.
2. Elke wedstrijd staat o.l.v. een scheidsrechter + teller van de aangewezen vereniging. De
scheidsrechters halen bij de wedstrijdleiding de wedstrijdformulieren af en leveren ze
onmiddellijk na de wedstrijd in.
3. Inspelen is alleen toegestaan voor de eerste wedstrijd. Andere wedstrijden worden meteen begonnen.
4. Bij niet verschijnen van een team binnen vijf minuten na het aanvangssein wordt de eerste set van de wedstrijd voor dit team als verloren beschouwd. Na 15 minuten geldt dit ook voor de tweede set.
5. Protesten tegen beslissingen van scheidsrechters worden niet in behandeling genomen.
6. De organisatie is niet verantwoordelijk voor het zoek raken van persoonlijke eigendommen.
7. Men wordt verzocht de aanwijzingen van de organisatie stipt op te volgen.
8. Er wordt met klem op gewezen zo veel mogelijk gebruik te maken van de vuil en
papiercontainers om het gehele complex zo schoon mogelijk te houden.
9. Na 24.00 uur dient iedereen zich op het tentenkamp uiterst rustig te gedragen. ’s Nachts wordt er toezicht gehouden door de nachtwacht/toernooiwacht. Op verzoek van hen dient iedereen zijn toernooibandje te tonen, diegene die geen bandje kan tonen kan van het toernooiveld verwijderd worden.
10. Het is ten strengste verboden op het tentenkamp en op de overige velden:
a. glaswerk zoals glazen / flessen enz.te gebruiken of bij te hebben;
b. kampvuur te maken. Ook het deponeren van hete assen mag niet op de grasvelden
plaatsvinden, dit om beschadigingen tegen te gaan.
c. Op het terras is het verboden om eigen drank te nuttigen
11. Prijsuitreiking: de prijsuitreiking vindt plaats per poule, direct nadat alle uitslagen bekend zijn en de stand is opgemaakt. Deze vindt plaats nabij de wedstrijdleiding.
12. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de toernooicommissie.
Door deel te nemen aan het toernooi verklaart eenieder zich automatisch akkoord met het toernooi- en wedstrijdreglement.

Wedstrijdreglement

1. De wedstrijden worden gespeeld volgens de officiële spelregels van de NeVoBo.
2. Elke wedstrijd bestaat uit 35 minuten speeltijd. Tussen de wedstrijden door is er 10 minuten voor het inleveren en ophalen van de wedstrijdbriefjes (door de scheidsrechters, zie reglement).
3. Scheidsrechters kunnen vanaf 10 minuten voor het einde van de lopende wedstrijden de
wedstrijdbriefjes voor de volgende ronde al ophalen bij de wedstrijdleiding.
4. Niet de wedstrijden maar de wedstrijdrondes (het tijdstip) zullen worden omgeroepen.
5. Alle wedstrijden bestaan uit minstens één compleet uitgespeelde set tot 25 punten (met 1 punt verschil). De tweede set eindigt:
a. wanneer de set net zoals de eerste kan worden beëindigd
b. wanneer het eindsignaal gaat. Deze rally mag worden uitgespeeld. Bij gelijke setstand
zal er nog één keer geserveerd moeten worden. Een gelijke setstand is niet toegestaan!
6. Elke gewonnen set telt voor een punt. Eindigen in een poule twee of meer teams gelijk dan beslist het puntensaldo van alle wedstrijden.
7. Mix teams hebben altijd 2 dames in het veld staan.
8. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding.